Dydd Diolchgarwch Hapus

image5

Mae Diwrnod Diolchgarwch, gwyliau Gorllewinol traddodiadol, yn wyliau gwreiddiol a grëwyd gan bobl America, ac mae hefyd yn wyliau i deuluoedd Americanaidd ddod at ei gilydd.Bob Diwrnod Diolchgarwch, mae'r Unol Daleithiau yn fywiog iawn ledled y wlad.Cynhelir gorymdeithiau cudd, perfformiadau theatr, a chystadlaethau chwaraeon ym mhobman mewn dinasoedd a threfi, ac mae ysgolion a siopau hefyd yn cael gwyliau yn unol â rheoliadau.Roedd y plant hefyd yn dynwared ymddangosiad yr Indiaid yn y blynyddoedd hynny, yn gwisgo gwisgoedd rhyfedd, yn paentio colur wyneb neu'n gwisgo masgiau i ganu a chwarae trwmpedau yn y stryd.Roedd llawer iawn o bobl yn yr eglwys y diwrnod hwnnw hefyd.Yn ôl yr arfer, byddai pobl yn gweddïo am ddiolchgarwch yma.Ar Ddiwrnod Diolchgarwch, mae pob aelod o'r teulu bob amser yn ymdrechu i ddychwelyd o'r gogledd i'r de.Mae'r teulu cyfan yn eistedd gyda'i gilydd, yn cnoi twrci blasus, ac yn sgwrsio am y gorffennol.Mae hyn yn gwneud i bobl deimlo'n hynod gyfeillgar a chynnes.

Mae bod yn ddyn â chalon ddiolchgar, gweithio gyda chalon ffyddlon, ymroddiad a chariad at waith yn arwyddion pwysig o deyrngarwch gweithwyr.Wedi'i hysbrydoli gan yr arwyddair hynafol o "ras dŵr sy'n diferu, pan fydd y gwanwyn yn dial", arwyddair "y dyn sy'n cloddio'r ffynnon" a'r stori "mae'r oen yn penlinio a'r frân yn bwydo'n ôl", mae'n rhaid i ni wybod sut i fod yn ddiolchgar.Rydym yn ddiolchgar i'r cwmni am roi amgylchedd gweithio, byw a dysgu da inni, gan ddarparu triniaeth hael a gwarant bywyd materol i ni, ac adeiladu llwyfan i ni ddangos ein hunanwerth, fel y gallwn ymroi i'n gwaith. .Yn eu plith, teimlais gyflawniad gwaith a llawenydd bywyd.

image7
image6

Mae diolchgarwch yn rhinwedd, mae hefyd yn agwedd at fywyd, dyma'r doethineb mawr mewn bywyd.Dim ond gyda chalon o ddiolchgarwch y gallwn fod yn hapus, gwneud ein busnes a'n bywyd yn well, a'n gwneud yn fwy penderfynol.Mae'r pŵer yn parhau i symud ymlaen.Datblygiad y cwmni yw dyfodol y gweithwyr, a'r gweithwyr yw dyfodol y cwmni.Yn natblygiad SHAG, rhaid inni fod yn ddiolchgar iawn i gwsmeriaid a phartneriaid.Eich gwasanaeth gofalus chi sydd wedi ennill canmoliaeth ac ymddiriedaeth defnyddwyr inni.Chi sydd wedi defnyddio doethineb busnes i'n helpu i agor y farchnad i ni.Darparu archebion yw eich adborth amserol o wybodaeth am y farchnad, sydd wedi galluogi cynhyrchion "SHHAG" i ennill y farchnad yn llwyddiannus yn y broses o uwchraddio ac uwchraddio.Diolch i chi am eich cydnabyddiaeth o'n cwmni, y gydnabyddiaeth o "SHHAG" brand, ac ansawdd a gwasanaeth ein cynnyrch.Y gydnabyddiaeth yw bod eich teyrngarwch, brwdfrydedd ac ymddiriedaeth i "SHHAG" yn rhoi'r hyder a'r dewrder i ni symud ymlaen.

image8

Amser postio: Chwefror-08-2022